Międzynarodowa Konferencja
Naukowo-Techniczna
Napędy i Sterowania
Hydrauliczne i Pneumatyczne 2018
Stan, Potrzeby, Oczekiwania i Możliwości.
Maszyny Robocze, Górnicze, Budowlane i Technologiczne
Pod patronatem Prezesa ZG SIMP Piotra Janickiego
i Prezydenta CETOP Stefana Königa

Konferencja już się odbyła

Podziękowania

Szanowni Państwo!

W imieniu Komitetu Organizacyjnego Międzynarodowej Konferencji Naukowo – Technicznej „Napędy i Sterowania Hydrauliczne i Pneumatyczne 2018” która odbyła się w dniach 7-9 listopada 2018 na Zamku Kliczkowie koło Bolesławca pragniemy tą drogą podziękować wszystkim uczestnikom.

Dziękujemy autorom za interesujące prelekcje, a uczestnikom za frekwencję, zaangażowanie i aktywny udział. Mamy nadzieję, że Konferencja była źródłem nowych informacji, wymiany inspirujących myśli oraz okazją do nawiązania nowych kontaktów.

Dziękujemy za ciepłe słowa padające zarówno w trakcie, jak i po zakończeniu konferencji. Pragniemy również zaznaczyć, że jesteśmy otwarci na Państwa uwagi i sugestie, które są dla nas niezwykle cennym źródłem informacji, a także nieocenioną motywacją do dalszych działań, mających na celu udoskonalenie formuły naszej Konferencji, tak, aby spełniała ona w jak najwyższym stopniu oczekiwania naszych uczestników.

Dziękujemy że byliście z nami i już dziś zapraszamy do udziału w kolejnej edycji którą planujemy zorganizować w 2020r.

Krótka fotorelacja z konferencji - zapraszamy!

W imieniu Komitetu Organizacyjnego Konferencji

dr inż. Zygmunt Domagała
Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego

Słowo wstępne

Szanowni Państwo!

Mam wielką przyjemność zaprosić Was, znanych specjalistów, do udziału w Międzynarodowej Konferencji Naukowo – Technicznej „Napędy i Sterowania Hydrauliczne i Pneumatyczne 2018” która w tym roku odbędzie się w dniach 7-9 listopada na Zamku Kliczkowie koło Bolesławca.

Nasza Konferencja sięga 1962 r. kiedy to w dniach 25 i 26 maja zorganizowano po raz pierwszy konferencję naukowo-techniczną. Organizatorem był Oddział SIMP we Wrocławiu wspólnie z wrocławskim środowiskiem inżynieryjno-technicznym zainteresowanym tematyką hydrauliki i pneumatyki napędowej. W spotkaniu tym uczestniczyło 160 osób, przedstawicieli przemysłu, biur projektowo-konstrukcyjnych i uczelni z całego kraju. Głównymi organizatorami tego spotkania byli prof. Stefan Stryczek z Politechniki Wrocławskiej oraz mgr inż. Eugeniusz Olko dyr. PZL-HYDRAL

Zapoczątkowała ona dalsze spotkania, które przekształciły się w periodyczną konferencję. Organizowana była zawsze przez środowisko ludzi zajmujących się techniką płynową, skupionych wokół Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Mechaników Polskich (SIMP). Od roku 2005 roku Konferencja ma międzynarodowy charakter i odbywa się pod patronatem CETOP-u – Europejskiego Komitetu ds. Hydrauliki i Pneumatyki. W całej historii konferencji należy podkreślić olbrzymi wkład w jej organizacje oraz popularyzację dr inż. Henryka Chrostowskiego.

Tak się składa że Konferencja ta jest już jedyną w Polsce która odbywa się systematycznie. Tradycją był i miejmy nadzieję, że nadal będzie, wysoki poziom referatów. Konferencja ma charakter międzynarodowy i została objęta patronatem Prezesa SIMP-u, dziekana Wydziału Mechanicznego Politechniki Wrocławskiej oraz Prezydenta Europejskiego Komitetu ds. Hydrauliki i Pneumatyki (CETOP).

Druga dekada członkostwa Polski w Unii Europejskiej jest kolejną okazją do określenia pozycji krajowego sektora i udziału polskich specjalistów w integrowaniu europejskiego środowiska producentów komponentów oraz użytkowników układów hydrauliki i pneumatyki. Konieczna jest zatem wymiana informacji na temat osiągnięć, badań i doświadczeń liczących się ośrodków naukowych i przemysłowych, a także nieustanne weryfikowanie pracy instytucji naukowych i badawczych z możliwością i celowością inżynierskiego oraz przemysłowego zastosowania nowych koncepcji i rozwiązań wraz z systemem kształcenia kadr specjalistów w branży hydrauliki i pneumatyki zgodnie z potrzebami zmieniającego się rynku.

Do zobaczenia w Kliczkowie

dr inż. Zygmunt Domagała
Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego

Cel i przedmiot konferencji

Konferencja ma charakter integracyjny dla specjalistów z obszarów związanych z wykorzystaniem napędów hydraulicznych w szerokim spektrum maszyn roboczych i układów, z uwzględnieniem zagadnień konstrukcyjnych, aplikacyjnych, eksploatacyjnych oraz aspektów bezpieczeństwa użytkowania maszyn roboczych. Jest organizowana przez skupione wokół SIMP wrocławskie środowisko naukowe, inżynierskie i przemysłowe. Ważnym tematem podczas konferencji będzie zagadnienie liczebności i jakości zawodowego przygotowania kadry technicznej i naukowej zajmującej się techniką płynową.

Tematyka konferencji

Sponsorzy

Główny Sponsor Konferencji

Organizatorzy

Sekcja Sterowania i Napędu Hydraulicznego Zarządu Głównego SIMP

Ośrodek Rzeczoznawstwa i Doskonalenia Kadr Oddziału SIMP we Wrocławiu

Redakcja czasopisma „Hydraulika i Pneumatyka”

Korporacja Napędów i Sterowań Hydraulicznych i Pneumatycznych

Współorganizatorzy

Sekcja Hydrauliki i Pneumatyki Oddziału SIMP we Wrocławiu

Wydział Mechaniczny Politechniki Wrocławskiej

Koło Zakładowe SIMP w Politechnice Wrocławskiej

Koło Zakładowe SIMP w HS Wrocław

OBR Elementów i Układów Pneumatyki w Kielcach

National Professional Association of Hydraulics and Pneumatics FLUIDAS – Rumunia

Sekcja Uszczelnień i Techniki Uszczelniania ZG SIMP

Komitet organizacyjny

• dr inż. Zygmunt Domagała przewodniczący, Sekcja Sterowania i Napędu Hydraulicznego ZG SIMP, Korporacja Napędów i Sterowań Hydraulicznych i Pneumatycznych, Wrocław
• mgr inż. Jarosław Prokopowicz sekretarz, Politechnika Wrocławska, Wydział Mechaniczny
• prof. dr hab. inż. Jarosław Stryczek sekretarz naukowy, Politechnika Wrocławska, Sekcja Hydrauliki i Pneumatyki SIMP Oddział we Wrocławiu

Członkowie

• dr inż. Michał Banaś • dr hab. inż. Marek Młyńczak
• mgr Katarzyna Gemsa • dr inż. Zygmunt Popczyk
• mgr inż. Ryszard Jaroń • dr inż. Tomasz Siwulski
• dr inż. Krzysztof Kędzia • dr inż. Waldemar Sradomski
• mgr inż. Marek Lubecki • dr inż. Zdzisław Sysak

Komitet programowy

• prof. dr hab. inż. Jarosław Stryczek Politechnika Wrocławska, przewodniczący
• dr hab. inż. Andrzej Balawender prof. Politechniki Gdańskiej
• dr inż. Michał Banaś Politechnika Wrocławska
• prof. dr hab. inż. Andrzej Buchacz Politechnika Śląska
• dr hab. inż. Jacek Cink prof. Politechniki Łódzkiej
• prof. dr hab. inż. Ryszard Dindorf Politechnika Świętokrzyska
• prof. dr hab. inż. Piotr Dudziński Politechnika Wrocławska
• dr inż. Catalin Dumitrescu Hydraulics and Pneumatics Research Institute, Bukareszt, Rumunia
• dr hab. inż. Kazimierz Dzierżek Politechnika Białostocka
• mgr inż. Zbigniew Gotartowski BIBUS-MENOS, Gdynia
• mgr inż. Sabine Harnot HYDAC Sp. z o.o. w Mikołowie
• mgr inż. Thomas Ilkow BOSCH-REXROTH Sp. z o.o. Warszawa
• prof. dr inż. Oleg Jachno Politechnika w Kijowie, Ukraina
• dr inż. Krzysztof Kędzia Politechnika Wrocławska
• prof. dr hab. inż. Andrzej Kęsy Politechnika Radomska
• prof. dr hab. inż. Wacław Kollek Politechnika Wrocławska
• mgr inż. Józef Korsak Wropol Egineering Wrocław
• dr hab. Waldemar Koszela prof. Politechniki Rzeszowskiej
• inż. Tadeusz Kret KRET i S-ka Chojnów
• mgr Radosław MajdaUTC Aerospace Systems Wrocław Sp. z o.o.
• mgr inż. Małgorzata Malec Instytut Techniki Górniczej KOMAG, Gliwice
• prof. dr hab. inż. Andrzej Milecki Politechnika Poznańska
• dr hab. inż. Piotr Osiński Politechnika Wrocławska
• dr hab. inż. Leszek Osiecki prof. Politechniki Gdańskiej
• prof. dr hab. inż. Marian Partyka Politechnika Opolska
• prof. dr hab. inż. Zbigniew Pawelski Politechnika Łódzka
• dr inż. Janusz Pluta Akademia Górniczo-Hutnicza, Kraków
• inż. Kazimierz PoznańskiFAMA Sp. z o.o., Gniew
• dr hab. inż. Stanisław Radkowski prof. Politechniki Warszawskiej
• dr hab. inż. Janusz Skrzypacz Politechnika Wrocławska
• dr hab. inż. Andrzej Sobczyk prof. Politechniki Krakowskiej
• dr hab. inż. Michał Stosiak prof. Politechniki Wrocławskiej
• dr hab. inż. Paweł Śliwiński Politechnika Gdańska
• dr inż. Jolanta SzadkowskaPolitechnika Krakowska
• mgr inż. Marek WarzechaPonar Wadowice S.A.
• mgr inż. Andrzej Woźniacki SIMP Oddział we Wrocławiu
• dr inż. Mirosław WójcikPARKER Hannifin Sp. z o.o. w Warszawie
• mgr inż. Artur Zabówka Sauer Danfoss Sp. z o.o.
• dr hab. inż. Zbigniew Zarzycki prof. Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie
• mgr inż. Julian Ziarno LENA WILKÓW Sp. z o.o.
• dr inż. Zbigniew Zienowicz HYDROMEGA Sp. z o.o. w Gdyni
• dr. inż. Leszek Ziętkowski KGHM Cuprum
• dr hab. inż. Tadeusz Złoto prof. Politechniki Częstochowskiej

Program

Konferencja rozpocznie się w środę 7 listopada 2018 r. o godz. 15:00 a zakończy w piątek 9 listopada 2018 r. o godz. 12:00.

Konferencji będą towarzyszyć:

Miejsce i termin konferencji

Konferencja odbędzie się w Kliczkowie w dniach 7-9 listopada 2018r. roku. Zamek Kliczków to historyczne centrum konferencyjno-wypoczynkowe. Leży w Borach Dolnośląskich obok Bolesławca u zbiegu autostrad A4 i A18. Znakomicie skomunikowany, a jednocześnie ukryty w leśnej głuszy. Dysponuje również siedmioma zróżnicowanymi salami konferencyjnymi, a także bogato wyposażonym centrum SPA&Wellness z basenem.

Publikacja referatów

Prosimy o nadsyłanie referatów elektronicznie (simpodk@interia.pl) do 01.10.2018 roku. Zgłoszone referaty będą recenzowane i po zakwalifikowaniu do druku zostaną opublikowane w materiałach konferencyjnych.
  1. Kwartalnik „Inżynieria Maszyn”
  2. Dwumiesięcznik naukowo-techniczny „Hydraulika i Pneumatyka”.
  3. Kwartalnik "CUPRUM"
  4. Kwartalnik "JOURNAL OF MACHINE ENGINEERING" - tylko w języku angielskim.
  5. Archives of Civil and Mechanical Engineering - IF: 1,922 - dla autorów chcących opublikować swój referat w czasopiśmie z listy filadelfijskiej. Zgłoszone referaty będą recenzowane przez recenzentów z listy czasopisma i kwalifikowane do druku.
Warunkiem opublikowania przyjętego do druku tekstu będzie wniesienie opłaty konferencyjnej. Możliwe jest umieszczenie reklam w materiałach konferencyjnych. Koszt 1 strony w kolorze wynosi 1000 zł + 23% VAT (1230 zł).

Zgłoszenia

Koszt uczestnictwa w konferencji - 1150 zł. Doktoranci i studenci - 800 zł a osoby towarzyszące - 600 zł. (ceny netto). W opłatę konferencyjną nie jest wliczony koszt zakwaterowania.

Karta zgłosznia do pobrania

Prosimy o nadsyłanie wypełnionej karty zgłoszenia do 1 października 2018 r. pod adres sekretariatu konferencji. Prosimy o przekazywanie wskazanych opłat za uczestnictwo w konferencji na konto sekretariatu:

SIMP Oddział we Wrocławiu
ul. J. Piłsudskiego 74, pok. 205,
50-020 Wrocław
PKO BP S.A. Oddział 13 we Wrocławiu
nr konta 73 1020 5242 0000 2702 0166 8565.

Uwaga: Rezygnacja z udziału w Konferencji osób nie będących Autorami bądź Współautorami referatów, bez ponoszenia kosztów, jest możliwa do 7 października 2018 r.